Loading... (0%)

IBD Dennik

iTunes Description:

IBD diary is a mobile application in Slovak patients with chronic inflammatory bowel disease. This application helps to record IBD patients for signs of disease, medicines you take and foods eaten. The application creates graphs of the recorded data and monthly reports that can be printed or sent to a doctor. Alarm features of alert patients to remember to take medicine they gave you prescribe medication or go to see your doctor. This new application in English will help patients better understand and manage their illness and achieve a better quality of life.

iTunes Description Slovak:

IBD denník je mobilná aplikácia v slovenskom jazyku pre pacientov s chronickým črevným zápalovým ochorením. Táto aplikácia pomáha IBD pacientom zaznamenať si príznaky ochorenia, lieky, ktoré užívajú a potraviny, ktoré zjedli. Aplikácia vytvára zo zaznamenaných údajov grafy a mesačné správy, ktoré môžu byť poslané lekárovi alebo vytlačené. Alarm funkcie aplikácie upozorňujú pacientov, aby nezabudli užiť liek, dali si predpísať lieky alebo išli na kontrolu k lekárovi. Táto nová aplikácia v slovenčine pomôže pacientom lepšie porozumieť a manažovať svoje ochorenie a dosiahnuť lepšiu kvalitu života.